IMV ARQUITECTOSEstudio de arquitectura en Oleiros, A Coruña

Ivan Marta Veiras - 46.906.014-K

Plaza 10 de Marzo, 4 Bajo Derecha - SANTA CRUZ - 15179 - Oleiros (A Coruña)
Tlf. 981 626 122 - info@imvarquitectos.es

Título de Arquitecto expedido en España
Colegio de Arquitectos de Galicia
(Rúa Federico Tapia, 64, 15005 A Coruña, Tlf: 981 122 255)
Número de colegiado - 3266

Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España: www.cscae.com/index.php/coñece-cscae/area-juridica/legislacion
Estatuto do Colexio de Arquitectos de Galcia e Código deontolóxico de Arquitectos: https://portal.coag.é/deontoloxia/